A projekt címe

A klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, előrejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban

A projekt azonosítója

NTTIJM08

A projekt nyilvántartási száma

OM-00381/2008

Szerződésszám

TECH_08-A4/2-2008-0140

A projekt kezdete és vége

2008. 12. 01. – 2012. 11. 30.

A konzorciumvezető vállalkozás neve

AGRÁR-BÉTA Mezőgazdasági Kft.

Konzorciumi tagok

GAK Nonprofit Közhasznú Kft., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Országos Meteorológiai Szolgálat, Szent István Egyetem

A projektvezető neve (a konzorciumot képviselő személy)

Dr. Jolánkai Márton

A projekt honlapjának címe

http://w3.mkk.szie.hu/dep/nttt/NKTH/nkth.htm

 

A pályázó konzorcium kutatási célkitűzése egy olyan teljeskörű vertikális rendszer kidolgozása, amely alkalmas a klímaváltozás következtében kialakuló káros hatások megelőzésére, előrejelzésére, valamint a bekövetkezett károk kezelésére a mezőgazdasági- és élelmiszertermelésben. A kidolgozandó rendszer alapja környezetkímélő, agroökológiai szemléletű technológiai fejlesztés, amely az élelmiszer és takarmány biztonságra irányul, és módszerében a megelőzést, az előrejelzést valamint a károk megszüntetését, illetve csökkentését kívánja megoldani.

 

A projekt tevékenységeinek leírása

 

A kutatási konzorcium öt tagból áll: AGRÁR BÉTA Kft., GAK Kht., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Országos Meteorológiai Szolgálat és a SZIE Növénytermesztési Intézet. A projekt munkatervében a célkitűzés szerinti kutatási, fejlesztési és innovációs feladatok egy összefüggő, egymásra épülő rendszert alkotnak.

 

A konzorciumi tagok feladatai a projektben

 

(1) Az AGRÁR BÉTA Kft. kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai

 

Élelmiszer- és takarmánynövények termesztése, gazdálkodási tevékenység. Nagyparcellás szántóföldi kísérletek beállítása a legfontosabb kultúrákkal, mintavétel, helyszíni talajállapot vizsgálat, fenológiai mérések, értékelés. Közreműködés a szántóföldi növénytermesztés biztonságát javító megoldások kidolgozásában (Ipari –alkalmazott– kutatás).

Korszerű folyamatirányítási rendszerek meghatározása különböző méretű gazdaságok számára, alapanyag- és takarmánytermesztési technológia fejlesztése (Kutatás-fejlesztés és innováció).

A kutatás-fejlesztés és innováció eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: technológiai leírások, ISO minősítési rendszerek, és szabadalmi bejelentés.

 

(2) A Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Társaság (GAK Kht.) kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai

 

A szélsőséges időjárási körülmények modellezésére szolgáló kísérleti metodika kidolgozása (alapkutatás). Kisparcellás modellkísérletek beállítása különböző szántóföldi- és gyepnövényeknél, javaslatok szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológiákra (alkalmazott kutatás).

A megváltozó körülményekhez kidolgozott technológiák szaktanácsadási rendszerbe való beillesztése, a gyakorlatban való megfeleltetés elvégzése (innováció). A kidolgozott technológiák ökonómiai elemzése, összevetése más technológiai megoldásokkal. Szaktanácsadói rendszer kidolgozása, ökonómiai modellszámítás (alkalmazott kutatás és innováció).

A kutatás-fejlesztés és innováció eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: technológiai leírások, ISO minősítési rendszerek, szaktanácsadási rendszer és szabadalmi bejelentés.

 

(3) A Generali-Providencia Biztosító kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai

 

Kárbecslési modell kidolgozása a főbb növénykultúrák klímakárainak rendezéséhez. Tesztelő kalkulációk elvégzése (kutatás-fejlesztés).

Biztosítási és kárrendezési stratégiák kidolgozása. A javasolt stratégiák tesztelése a gyakorlat-ban (alkalmazott kutatás és innováció).

A kutatás-fejlesztés és innováció eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: modell, és szabadalmi bejelentés.

 

(4) Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai

 

A projekt végrehajtásához szükséges meteorológiai adatbázis megteremtése. Meteorológiai és éghajlati előrejelzési-, kockázatelemzési- és kezelési módszerek kutatása. A magas- és alacsony hőmérséklettel, valamint a csapadékkal kapcsolatos jelenségek leírása. A korai veszélyjelzés megalapozása, a veszélyjelző rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata (alapkutatás).

A kutatás eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: technológiai leírások, ISO minősítési rendszerek, és szabadalmi bejelentés.

 

(5) A Szent István Egyetem (SZIE) Növénytermesztési Intézet kutatási, fejlesztési és innovációs feladatai.

 

Kutatási és fejlesztési feladatok, valamint módszertani fejlesztés a talajművelés, a földhasználat, a növénytermesztés és a gyepgazdálkodás területén.

 

Földműveléstani kutatások

A kísérleti koncepció és a végrehajtási feladatok kidolgozása; a projektben talajállapot minősítés a vonatkozó kísérleti területeken; környezet-, nedvesség- és szénkímélő talajművelési rendszerek kidolgozása és tesztelése kiváló, jó, közepes, megfelelő, gyenge talaj adottságokra, illetve biztonságos, többnyire biztonságos, klíma-függő körülményekre; a legnagyobb termesztési biztonságot nyújtó művelési technológiai fogások adaptálása és terjesztése; A vizsgálatok nyomán kapott eredmények értékelése, publikálása, a konzorciumi tagokkal közösen megjelölt cél szerint, a bemutatók alkalmával előadások tartása, és szaktanácsadás (alapkutatás és innováció.

 

Növénytermesztési kutatások

A kísérleti koncepció és a végrehajtási feladatok kidolgozása. Szabadföldi kisparcellás kísérletek, valamint laboratóriumi vizsgálatok bázisán végez termesztésökológiai, talajhasználati és talajművelési kutatásokat a klímaváltozás hatásainak meghatározására. Azok alapján új termesztéstechnológiákat, innovációs fejlesztéseket és minőségbiztosítási rendszereket alakít ki az élelmiszer és takarmánytermesztésben. Olyan fajon belüli fajtaspecifikus paraméterek meghatározását végzi el, amelyek biztosítják az élelmiszervertikum alapanyagainak fenntartható előállítását, tekintettel az élelmiszertermelés biztonságára és a környezetvédelmi tényezőkre. 

A vizsgálatok nyomán kapott eredmények értékelése, publikálása, a konzorciumi tagokkal közösen megjelölt cél szerint, a bemutatók alkalmával előadások tartása, és szaktanácsadás (alapkutatás és innováció).

 

Gyepgazdálkodási kutatások

A kísérleti koncepció és a végrehajtási feladatok kidolgozása. A projektben a technológiai elemek (vezérnövények fenofázisa, a legeltetés, kaszálás időpontja, a növedékek száma, a regenerációs idő hossza) szerepének és mértékének bizonyítása a klímaváltozás okozta mennyiségi és minőségi terméskiesés megelőzésében, a károk csökkentésében. A növekvő kétszikű-borítottság hatásának tisztázása a takarmányminőség változásában. A szénakészítés és -tárolás veszteségei szélsőséges időjárás esetén, a veszteségcsökkentés módszerei. A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, fenntartható és tájbaillő gyepgazdálkodási technológia kidolgozása. Adatbázis megteremtése a károk mértékének becslésére szolgáló modellhez.

A vizsgálatok nyomán kapott eredmények értékelése, publikálása, a konzorciumi tagokkal közösen megjelölt cél szerint, a bemutatók alkalmával előadások tartása, és szaktanácsadás (alapkutatás és innováció).

A kutatás-fejlesztés és innováció eredményei a 3. táblázatban részletezett formában: technológiai leírások, ISO minősítési rendszerek, és szabadalmi bejelentés.

 

A projekt lépéseinek bemutatása

 

A tervezett projekt 22 részfeladatból áll. A részfeladatokat és a megvalósításukban részt vevő konzorciumi tagokat alább ismertetjük.

 

Első év:

 

 1. Tervdokumentáció készítése a kisérletek beállításáról (SZIE)
 2. A kisérletek beállítása:
  1. Nagyparcellás kisérletek: Agrár Béta Kft., SZIE
  2. Kisparcellás kisérletek: GAK Kht., SZIE
 3. Adatbázis előkészítés:
  1. Meteorológiai adatbázis: OMSZ
  2. Kárbecslési modellezés és klímakár-becslési stratégiák szakirodalma: Biztosító

 

Második év:

 

 1. Kisérleti feladatok végzése: minták begyűjtése, adatfelvételezés, fenológiai mérések, laboratóriumi vizsgálatok, adatfeldolgozás (Agrár Béta, GAK, OMSZ, SZIE)
 2. Csapadékkal és előrejelzéssel kapcsolatos kutatások (OMSZ)
 3. Biztosítási kockázat- és hatásvizsgálatok (biztosító)
 4. Workshop az első két év eredményeinek elemzése, megvitatása céljából (SZIE, OMSZ)

 

Harmadik év:

 

 1. Kisérleti feladatok végzése, mint a 4. lépésben (Agrár Béta, GAK, OMSZ, SZIE)
 2. Időjárási kockázat-elemzési- és előrejelzési kutatás (OMSZ)
 3. Eredmények szintézise. Technológiai javaslatok kidolgozása. (SZIE, OMSZ, Agrár Béta, GAK, biztosító)
 4. Kárbecslési modell kialakítása, a kisérleti adatok bevitele a modellbe, javaslat biztosítási konstrukcióra (biztosító, SZIE)
 5. Szabadföldi szakmai bemutatók (Agrár Béta, GAK, SZIE)
 6. Publikálás, konferencia-részvétel, weboldal-készítés (Agrár Béta, GAK, biztosító, OMSZ, SZIE)

 

Negyedik év:

 

 1. Kisérletek lezárása, értékelés, összegzés (Agrár Béta, GAK, biztosító, OMSZ, SZIE)
 2. Ökonómiai számítások, döntés-előkészítés (GAK, biztosító, SZIE)
 3. Technológiai ajánlások kidolgozása, szabadalom-előkészítés (Agrár Béta, GAK, biztosító, OMSZ, SZIE)
 4. Az eredmények szaktanácsadási rendszerbe illesztése, gyakorlati megfeleltetés, innováció (Agrár Béta, GAK)
 5. Kárbecslési modell tesztelése (biztosító, SZIE)
 6. Mezőgazdasági klímakárbecslési konstrukció tesztelése, szabadalom-előkészítés (biztosító)
 7. Szabadföldi szakmai bemutatók (Agrár Béta, GAK, SZIE)
 8. Záró workshop: az eredmények szintetizálása, megvitatása, innovációja (Agrár Béta, GAK, biztosító, OMSZ, SZIE)
 9. Publikálás, honlap fejlesztés, CD, oktatási anyagok készítése (SZIE, OMSZ)

 

 

A projekt munkaszakaszai

 

Konzorciumi tag neve:

AGRÁR BÉTA Kft

Beszámoló sorszáma: 1.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2008.12.01. – 2009.11.30.

1. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

1.1.1. Szélsőséges időjárási jelenségek káros hatásait enyhítő termesztéstechnológiák kidolgozása

Nagyparcellás szántóföldi kísérletek beállítása a legfontosabb kultúrákkal, értékelés.

 

1.1.2. Technológiai javaslatok és megoldások kidolgozása, kárenyhítés módszereinek bemutatása

Közreműködés a szántóföldi növénytermesztés biztonságát javító megoldások kidolgozásában.

 

Várható eredmények megnevezése:

Szántóföldi kísérletek beállítása, előzetes eredmények feldolgozása.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Az első év részeredményei nem nyilvánosak.

Összes költség (E Ft)

64.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

AGRÁR BÉTA Kft

Beszámoló sorszáma: 2.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2009.12.01. – 2010.11.30.

2. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

2.1.1. Szélsőséges időjárási jelenségek káros hatásait enyhítő termesztéstechnológiák kidolgozása

Nagyparcellás szántóföldi kísérletek munkáinak elvégzése, mintavétel, helyszíni talajállapot vizsgálat, fenológiai mérések.

 

2.1.2. Technológiai javaslatok és megoldások kidolgozása, kárenyhítés módszereinek bemutatása

Közreműködés a szántóföldi növénytermesztés biztonságát javító megoldások kidolgozásában.

 

Várható eredmények megnevezése:

Előzetes eredmények, javaslatok a szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológiákhoz.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Weboldal, konferencia, szakmai rendezvények, ismeretterjesztő cikkek, előadások.

Összes költség (E Ft)

64.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

AGRÁR BÉTA Kft

Beszámoló sorszáma: 3.

A munkaszakasz kezdete és vége: 20010.12.01. – 2011.11.30.

3. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

3.1.1. Szélsőséges időjárási jelenségek káros hatásait enyhítő termesztéstechnológiák kidolgozása

Nagyparcellás szántóföldi kísérletek munkáinak elvégzése, mintavétel, helyszíni talajállapot vizsgálat, fenológiai mérések.

 

3.1.2. Technológiai javaslatok és megoldások kidolgozása, kárenyhítés módszereinek bemutatása

Közreműködés a szántóföldi növénytermesztés biztonságát javító megoldások kidolgozásában.

 

Várható eredmények megnevezése:

Szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológiák kipróbálása.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Weboldal, ismeretterjesztő prospektus, konferencia, szakmai rendezvények, ismeretterjesztő cikkek, előadások.

Összes költség (E Ft)

64.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

AGRÁR BÉTA Kft

Beszámoló sorszáma: 4.

A munkaszakasz kezdete és vége: 20011.12.01. – 2012.11.30.

4. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

4.1.1. Szántóföldi kísérletek befejezése és kiértékelése

A szántóföldi kísérletek lezárása, értékelés, összegzés.

 

4.1.2. Minőségbiztosítás rendszerének kidolgozása

Korszerű folyamatirányítási rendszerek meghatározása különböző méretű gazdaságok számára.

Várható eredmények megnevezése:

Szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológiák, technológiai összegzés, ajánlások megfogalmazása, szabadalom előkészítés, innováció.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a zárójelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Weboldal, konferencia, szakmai rendezvények, ismeretterjesztő cikkek, előadások, technológiai bemutató

Összes költség (E Ft)

64.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

Beszámoló sorszáma: 1.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2008.12.01. – 2009.11.30.

1. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

1.2.1. Kisérleti metodika fejlesztése

A szélsőséges időjárási körülmények modellezésére szolgáló kisérleti metodika kidolgozása.

1.2.2. Szélsőséges időjárási jelenségek káros hatásait enyhítő termesztéstechnológiák kidolgozása

Kisparcellás modellkisérletek beállítása különböző szántóföldi- és gyepnövényeknél, első eredmények értékelése.

Várható eredmények megnevezése:

Kisérleti metodika kidolgozása, modellkisérletek beállítása.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Az első év részeredményei nem nyilvánosak.

Összes költség (E Ft)

24.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

Beszámoló sorszáma: 2.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2009.12.01. – 2010.11.30.

2. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

2.2.1. Technológiai javaslatok és megoldások kidolgozása, kárenyhítés módszereinek bemutatása

A szélsőséges időjárási körülmények modellezésére szolgáló kisérleti metodika kidolgozása. A kárbecslési modell paramétereinek tesztelése.

2.2.2. Szélsőséges időjárási jelenségek káros hatásait enyhítő termesztéstechnológiák kidolgozása

Kisparcellás modellkisérletek aktuális munkáinak végzése különböző szántóföldi- és gyepnövényeknél, talaj és növényvizsgálatok elvégzése.

Várható eredmények megnevezése:

Előzetes eredmények feldolgozása, javaslatok szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológiákra.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Internet, ismeretterjesztő prospektusok, folyóiratok, rendezvények, szakmai jelentések.

Összes költség (E Ft)

24.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

Beszámoló sorszáma: 3.

A munkaszakasz kezdete és vége:  2010.12.01. – 2011.11.30.

3. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

3.2.1. Kárenyhítés módszerei

Javaslatok a kárbecslési modell paramétereihez.

3.2.2. Szélsőséges időjárási jelenségek káros hatásait enyhítő termesztéstechnológiák kidolgozása

Kisparcellás modellkísérletek aktuális munkáinak végzése különböző szántóföldi- és gyepnövényeknél, talaj és növényvizsgálatok elvégzése.

Várható eredmények megnevezése:

Előzetes eredmények feldolgozása, szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológiák.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Internet, ismeretterjesztő prospektusok, folyóiratok, rendezvények, szakmai jelentések, tudományos publikációk.

Összes költség (E Ft)

24.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

Beszámoló sorszáma: 4.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2011.12.01. – 2012.11.30.

4. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

4.2.1. Szántóföldi kísérletek befejezése és kiértékelése

Kiértékelés, eredményközlés. Hatásvizsgálatok, kockázatelemzés.

4.2.2. Szaktanácsadási rendszer kidolgozása

A megváltozó körülményekhez kidolgozott technológiák szaktanácsadási rendszerbe való beillesztése, a gyakorlatban való megfeleltetés elvégzése.

4.2.3. Gazdaságossági elemzések elvégzése

A kidolgozott technológiák ökonómiai elemzése, összevetése más technológiai megoldásokkal.

Várható eredmények megnevezése:

Szélsőséges körülményekhez alkalmazkodó termesztési technológia javaslatok összeállítása, szaktanácsadói rendszer kidolgozása, ökonómiai modellszámítás.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a zárójelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Internet, folyóiratok, rendezvények, szakmai jelentések, tudományos publikációk, szabadalom, CD, szakkönyv, oktatási segédanyag, szakmai (technológiai) bemutató.

Összes költség (E Ft)

24.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Beszámoló sorszáma: 1.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2008.12.01. – 2009.11.30.

1. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

1.3.1. Klímakárok becslésére szolgáló modell kidolgozása

Helyzetfelmérés: nemzetközi szakirodalom felkutatása, Európai Uniós háttéranyagok összegyűjtése. A magyar helyzet felmérése. A modellhez szükséges paraméterek kialakítása.

1.3.2. Klímakár-biztosítási konstrukciók nemzetközi áttekintése

Helyzetfelmérés: milyen biztosítási konstrukciók működnek elsősorban az EU-ban a klímakárok rendezése tekintetében.

Várható eredmények megnevezése:

Tanulmány a klímakár-becslés nemzetközi és Európai Uniós helyzetéről, a jelenlegi állapotról. A konstrukciók tükrében a Magyarországon lehetséges változatok.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az első év eredményeit a készített tanulmány dokumentálja.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Az eredmények közzétételét a részeredményekkel az első két kutatási évet követően megkezdjük, és utána folyamatosan végezzük. Az első év után még nem hozunk nyilvánosságra részeredményeket.

Összes költség (E Ft)

44.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Beszámoló sorszáma: 2.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2009.12.01. – 2010.11.30.

2. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

2.3.1. Klímakárok becslésére szolgáló modell kidolgozása

A tudományos kutatók (4.-5. konzorciumi tagok) által az első év végén szolgáltatott kutatási eredmények alapján hazai viszonylatban alkalmazható kárbecslési modell kialakításához szükséges kalkulációk, számítások, hatástanulmány készítése.

2.3.2. Biztosítási stratégiák elemzése

A Magyarországon követhető klímakár-biztosítási stratégiák kockázatainak és hatásainak elemzése.

Várható eredmények megnevezése:

Hatástanulmány, a költségek-eredmények becslése. Az elemzés alapján javaslat a Magyarországon követhető klímakár-biztosítási stratégiára.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az első két év eredményeit a tanulmányok, a részjelentés és a javaslat dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Az eredmények közzétételét a részeredményekkel az első két kutatási évet követően megkezdjük, és utána folyamatosan végezzük. Ennek módszerei: tudományos konferenciák (hazai és nemzetközi), tudományos folyóiratok, mezőgazdasági szaklapok, szabadon hozzáférhető internetes adattárak, honlap.

Összes költség (E Ft)

44.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Beszámoló sorszáma: 3.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2010.12.01. – 2011.11.30.

3. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

3.3.1. Klímakárok becslésére szolgáló modell kidolgozása

A hatástanulmányokon és két kísérleti év adatain nyugvó kárbecslési modell kialakítása, a modell-számítások futtatása. Szoftverfejlesztés.

3.3.2. Biztosítási konstrukció kidolgozása

A klímakár-biztosítási konstrukció kialakítása, egyeztetés.

Várható eredmények megnevezése:

Kárbecslési modell a főbb növénykultúrák klímakárainak rendezéséhez. Klímakár-biztosítási konstrukció, kipróbálásra.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Az eredmények közzétételét a részeredményekkel az első két kutatási évet követően megkezdjük, és utána folyamatosan végezzük. Ennek módszerei: tudományos konferenciák (hazai és nemzetközi), tudományos folyóiratok, mezőgazdasági szaklapok, szabadon hozzáférhető internetes adattárak, ismeretterjesztő prospektus

Összes költség (E Ft)

44.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Beszámoló sorszáma: 4.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2011.12.01. – 2012.11.30.

4. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

4.3.1. Klímakárok becslésére szolgáló modell kidolgozása

A kárbecslési modell kipróbálása tájegységenként. Tesztelő kalkulációk elvégzése. Szoftverfejlesztés.

4.3.2. Biztosítási konstrukció kidolgozása

A kialakított biztosítási konstrukció kipróbálása teszt üzemekben.

Várható eredmények megnevezése:

A klímaváltozás káros hatásainak következtében a főbb szántóföldi kultúrákban és a legelőkön, réteken kialakuló terméskiesés (mennyiségi és minőségi károk) tudományos alapokon nyugvó, a kutatási konzorcium tudományos kutató tagjainak segítségével kimunkált becslési modellje. Szoftver.

Tudományos alapokon nyugvó klímakár-biztosítási stratégia, mely növeli a magyar mezőgazdasági termelők biztonságát, esélyüket a nemzetközi piacokon.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a zárójelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, 4. év végén rendezett workshop jegyzőkönyvei rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Tudományos konferenciák (hazai és nemzetközi), tudományos folyóiratok, mezőgazdasági szaklapok, szabadon hozzáférhető internetes adattárak, a záró workshop után a Konzorcium által kiadott CD, prospektusok

Összes költség (E Ft)

44.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

OMSZ

Beszámoló sorszáma: 1.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2008.12.01. – 2009.11.30.

1. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

1.4.1. Adatelőkészítés, módszertani kutatás

A valószínűségi előrejelzések módszertani alkalmazhatósága a döntéshozatalban.

1.4.2. Hőmérséklettel összefüggő jelenségek leírása

Magas- és alacsony hőmérséklettel összefüggő jelenségek leírása

Várható eredmények megnevezése:

A jelenségekhez és növényekhez tartozó kritikus hőmérsékleti értékek, a felhasználható indexek-, a fagytűrési küszöbértékek növényenkénti megállapítása, indexek idősorának létrehozása, fagyok bekövetkeztének és mértékének idősora.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

Részjelentés, indexek, idősorok az adatbázisban.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Az első év részeredményei nem nyilvánosak.

Összes költség (E Ft)

7.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

OMSZ

Beszámoló sorszáma: 2.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2009.12.01. – 2010.11.30.

2. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

2.4.1. A csapadékkal kapcsolatos kutatások

A csapadékkal kapcsolatos jelenségek leírása.

2.4.2. Előrejelzéssel kapcsolatos kutatás

A korai veszélyjelzés megalapozása.

Várható eredmények megnevezése:

Aszályindexek kiválasztása, összehasonlítása, interpolálhatósága, használhatósága szélsőséges vízellátottságú helyzetekben. Aszály monitoring. Az előrejelzések beválási aránya, indexek előrejelezhetősége.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

részjelentés, tanulmány, internetes honlap

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Tudományos konferencia előadások, tudományos és szakcikkek, weboldal.

Összes költség (E Ft)

7.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

OMSZ

Beszámoló sorszáma: 3.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2010.12.01. – 2011.11.30.

3. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

3.4.1. Kockázatelemzési kutatások

Az index idősorok kockázatelemzése. Az indikátorok kockázatelemzése RCM eredményeken.

3.4.2. Előrejelzéssel kapcsolatos kutatás

Az évszakos előrejelzések felhasználhatóságának vizsgálata a késői fagyhelyzetek felismerésére.

Várható eredmények megnevezése:

A kockázatoknak a vizsgált térségben eloszlása. Az évszakos előrejelzésének jósága késői fagyhelyzetek felismerésére.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

részjelentés, tanulmány, internetes honlap

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Tudományos konferencia előadások, tudományos és szakcikkek, weboldal, ismeretterjesztő prospektusok.

Összes költség (E Ft)

7.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

OMSZ

Beszámoló sorszáma: 4.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2011.12.01. – 2012.11.30.

4. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

4.4.1. Kockázatelemzési kutatások

A kockázatelemzés alkalmazása.

4.4.2. Előrejelzéssel kapcsolatos kutatás

A korai veszélyjelző rendszerek alkalmazhatóságának megállapítása.

Várható eredmények megnevezése:

A kockázatelemzés alkalmazása a biztosítói gyakorlatban. A kockázatok várható tendenciáinak megjelenítése. Az indikátorok automatikus előállítása.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

Zárójelentés, tanulmány, internetes honlap

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Tudományos konferencia előadások, tudományos és szakcikkek, weboldal, ismeretterjesztő prospektusok.

Összes költség (E Ft)

7.ooo EFt

 


Konzorciumi tag neve:

Szent István Egyetem

Beszámoló sorszáma: 1.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2008.12.01.  2009.11.30.

1. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

1.5.1. Földművelési kutatások

A termésbiztonságot veszélyeztető talajminőség-hibák megjelölése. Talajminőség-kímélő művelési tesztek. Kockázatelemzés.

1.5.2. Növénytermesztési és gyepgazdálkodási kutatások

A technológiai elemek szerepének mértéke a káros hatások megelőzésében és csökkentésében. A kétszikű gyepalkotók arányának növekedési mértéke a klímaváltozás hatására. A takarmányminőség változásának vizsgálata.

1.5.3. Post harvest technológiák

A tápanyagveszteségek megállapítása a tarlón száradó szénákból,  fedett- és kazalban tárolt szénákból. A betakarított gabonák minőségi és beltartalmi értékei változásának elemzése.

Várható eredmények megnevezése:

A különböző ökológiai adottságú termőhelyek termésmennyiségi-, minőségi- és tartósítási-tárolási veszteségekre vonatkozó eredményei. Összefüggés-vizsgálatok az időjárási adatok és az eredmények között.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, a kiértékelést végző team megbeszéléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Az első év eredményei nem nyilvánosak.

Összes költség (E Ft)

21.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

Szent István Egyetem

Beszámoló sorszáma: 2.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2009.12.01. – 2010.11.30.

2. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

2.5.1. Földművelési kutatások

Termésbiztonságot fenntartó művelési rendszerek adaptálása. Klímavédelmi indikátorok kijelölése. Publikálás, oktatás.

2.5.2. Növénytermesztési és gyepgazdálkodási kutatások

Szántóföldi növénytermesztési és gyepgazdálkodási technológiai elemek vizsgálata.

2.5.3. Post harvest technológiák

Termények és takarmányok szállítási és tárolási körülményeinek vizsgálata

Várható eredmények megnevezése:

Az első két kísérleti év adatai alapján látható összefüggések a klímaadatok és a termésmennyiség, -minőség, veszteségek között. A különböző ökológiai adottságú termőhelyek növénytermesztési-, gyepgazdálkodási rendszerére vonatkozó első javaslatok, a gyeptípusok összehasonlítása.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentés, jegyzőkönyvek, a 2. év végén rendezett workshop jegyzőkönyve, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Tudományos konferenciák (hazai és nemzetközi), tudományos folyóiratok, mezőgazdasági szaklapok, szabadon hozzáférhető internetes adattárak.

Összes költség (E Ft)

21.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

Szent István Egyetem

Beszámoló sorszáma: 3.

A munkaszakasz kezdete és vége: 2010.12.01. – 2011.11.30.

3. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

3.5.1. Földművelési kutatások

Talajminőséget javító és klímakár csökkentő művelések innovációja. A szénkímélés talajhasználati feltételeinek kijelölése. Publikálás, oktatás.

3.5.2. Növénytermesztési és gyepgazdálkodási kutatások

A termesztett növényfajok, fajták, valamint a termesztett és természetes vegetáció cönózisának vizsgálata. Technológiai javaslatok kidolgozása.

3.5.3. Post harvest technológiák

Termények és takarmányok szállítási és tárolási körülményeinek vizsgálata.

Várható eredmények megnevezése:

Összefüggések a klímaadatok és a termésmennyiség, -minőség, tartósítási-tárolási veszteségek között a különböző termőhelyeken. Javaslatok klímakárokat mérséklő-megelőző növénytermesztési-, gyepgazdálkodási technológiákra.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a részjelentések, jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Tudományos konferenciák (hazai és nemzetközi), folyóiratok, mezőgazdasági szaklapok, internetes adattárak, ismeretterjesztő prospektusok.

Összes költség (E Ft)

21.ooo EFt

 

Konzorciumi tag neve:

Szent István Egyetem

Beszámoló sorszáma: 4

A munkaszakasz kezdete és vége: 2011.12.01. – 2012.11.30.

4. év

Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban

4.5.1. Földművelési kutatások

A szénkímélés talajhasználati feltételeinek adaptálása. A klímakár csökkentő talajhasználat innovációja. Publikálás, szaktanácsadás, oktatás.

3.5.2. Növénytermesztési és gyepgazdálkodási kutatások

A tájegységekre javasolt növénytermesztési és gyepgazdálkodási technológiák, és azok alapján technológiai elemek kialakítása kárbecslési modell részére.

3.5.3. Post harvest technológiák

Postharvest szállítási, tárolási- és tartósítási technológiai javaslatok kidolgozása.

Várható eredmények megnevezése:

-Az egyes technológiai elemek szerepének mértéke a klíma-változás káros hatásainak megelőzésében és csökkentésében.

-A legelő- és rétgazdálkodás klímaváltozáshoz alkalmazkodó fejlesztési irányai.

-Tájbaillő, fenntartható gazdálkodási rendszer.

-Alapadatok a károk mértékének becslésére szolgáló modell kidolgozásához és annak tesztelése.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

A feladatokat a munkaterv ütemezve rögzíti. Az eredményeket a zárójelentés, jegyzőkönyvek, valamint fotók rögzítik és dokumentálják.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:

Tudományos konferenciák (hazai és nemzetközi), tudományos folyóiratok, mezőgazdasági szaklapok, szabadon hozzáférhető internetes adattárak, CD, ismeretterjesztő prospektusok, oktatási anyag.

Összes költség (E Ft)

21.ooo EFt

 

A projekt monitoring mutatói

 

Indikátorok

Célérték

1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei

 

Kifejlesztett új termék (db)

 

Kifejlesztett új szolgáltatás (db)

1

Kifejlesztett új technológia (db)

3

Kifejlesztett új prototípus (db)

 

Benyújtott szabadalmak száma (db)

3

ebből hazai (db)

2

ebből nemzetközi (db)

1

Megítélt szabadalmak száma (db)

 

ebből hazai (db)

 

ebből nemzetközi (db)

 

Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db)

 

Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db)

 

Publikációk száma (db)

27

ebből hazai (db)

12

ebből nemzetközi (db)

15

Disszertációk száma (db); típusa

4

Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db)

2

ebből hazai (db)

1

ebből nemzetközi (db)

1

2. Emberi erőforrás

 

A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (fő)

28

A projektbe bevont PhD hallgatók száma (fő, FTE)

5 fő, 1888 FTE

A projektbe bevont posztdoktorok száma[1] (fő, FTE)

0

A projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő, FTE)

7 fő, 3512 FTE

A projektbe bevont nők száma (fő, FTE)

4 fő, 1888 FTE

A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db)

6

ebből az új kutatói munkahelyek száma (db)

4

A projektben résztvevő kutatók száma (fő)

24

A projektben résztvevők munkaidő ráfordítása (FTE)

13164

A projekt lezárása után megtartott munkahelyek száma (db)

4

3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás

 

Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés, környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális egyenlőtlenségek mérséklése)

5

A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történő bemutatása (formája és száma, db)

prospektus, szabadföldi bemutató, CD, okt. jegyzet, weboldal

hazai konferenciákon (db)

9

nemzetközi konferenciákon (db)

6

Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db)

jegyzet 3, tankönyv-fejezet 1, előadások 12, CD 2

Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre, vállalkozások száma, db)

Mg-i vállalkozások, felsőoktatási intézmények, mg-i biztosítási ágazat

Spin-off cégek száma (db)

 

4. Forrásbevonás

 

A projektbe bevont saját forrás (Ft)

304000000

A saját forráshoz bevont külső tőke összege (pl. kockázati tőke, bankhitel stb.) (Ft)

 

5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3-5 évben)

 

Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma , szövetkezetek, vállalkozások száma (db)

40

Megtartott munkahelyek száma (db)

4

A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db)

 

A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy jövedelemteremtő-képesség, piaci részesedés növekedése

5 000 000

A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák

Magyarország, Ausztria

További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db)

4

6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott speciális monitoring mutatók

2

 

A projekt menedzsment bemutatása

 

„A klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, előrejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban” című, a Nemzeti Technológiai Program A4-es alprogramjában megpályázott projekt megvalósítása céljából öt tagú kutatási konzorciumot alapítottunk.

Szervezeti felépítés

A sikeres működés érdekében vezetői beosztásokat és vezető testületeket hoztunk létre, ezek az alábbiak:

                   - Konzorciumvezető

             - Tudományos Tanács elnöke

             - Tudományos Tanács

             - Konzorciumi Értekezlet

             - Konzorcium Titkárság

A Konzorciumvezető irányítja az egész program működését, szervezi a feladatok ellátását, egyeztet a tagok között, kapcsolatot tart a vezető testületek és személyek között, képviseli a konzorciumot az NKTH-nál, az egyéb intézményeknél és a médiában.

A Tudományos Tanács elnöke irányítja a tudományos munkát, előterjeszti a stratégiai döntéseket, meghatározza a kutatás fő irányait és módszereit, vezeti a Tudományos Tanács munkáját.

A Tudományos Tanács a konzorciumi tagok vezető kutatóiból áll, azokból, akik a fő kutatási programok irányítói. A Tudományos Tanács döntéseket hoz kutatás stratégiai kérdésekben, kijelöli az elérendő célokat, meghatározza a kutatási módszereket. A kijelölt feladatokhoz hozzárendeli a vezető kutatókat. Felügyeli és állandó ellenőrzéssel biztosítja a minőségi munka feltételeit. Dönt a publikációk módjáról, ütemezéséről, gondoskodik az eredmények közzétételéről. Legalább havonta ülésezik.

A Konzorciumi Tanács az egyes konzorciumi tagok vezetőiből áll. Munkáját a konzorciumvezető irányítja. Ellátja a kutatómunka szervezését, a program tényleges megvalósításának irányítását, ellenőrzi a feladatok végrehajtását és biztosítja a minőségi munka teljes személyi hátterét a feladatellátás minden szintjén. A Konzorciumi Tanács legalább kéthavonta ülésezik.

A Konzorciumi Értekezlet a program megvalósításában résztvevő összes kutatókból és adminisztratív vezetőből áll. Évente legalább egyszer összeül. Üléseit a konzorciumvezető hívja össze és vezeti. Az értekezlet kiértékeli az elvégzett munka eredményeit, kijelöli a következő időszak feladatait, feltárja a felmerült nehézségeket, és ajánlásokat tesz a Tudományos Tanács és a Konzorciumi Tanács részére.

A Konzorcium Titkársága a konzorciumvezető székhelyén működik. Elvégzi az adminisztratív feladatokat, gondoskodik a programok és az eredmények dokumentálásáról. Biztosítja a kapcsolattartást a vezetők és a vezető testületek között, szervezési feladatokat lát el. Biztosítja az irattározást és jogi kérdésekkel is foglalkozik. Napi kapcsolatot épít ki az NKTH-val és biztosítja az információk gyors áramlását. Koordinálja a feladatellátást, a részjelentések, valamint a zárójelentés elkészítését, szabadalmi ügyek intézését.

A döntéshozatal

A konzorcium testületeiben a döntéseket többségi szavazás útján hozzák meg, törekedve a konszenzus megteremtésére. Ennek esetleges hiányában a többség, illetve a konzorciumvezető, valamint a Tudományos Tanács vezetője dönt, fenntartva ezzel a működőképességet.

 

A konzorcium-vezető intézmény részéről kijelölt pénzügyi vezető: Molnár Beáta

 

 [1] 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról