Önéletrajz

 

Név: JOLÁNKAI MÁRTON

Születési év: 1949

Végzettség: Gödöllői Agrártudományi Egyetem

Szakképzettség: okl. agrármérnök

Munkahely: SZIE Növénytermesztési Intézet

A kinevezésben feltüntetett munkakör:  egyetemi tanár, intézetigazgató

Tudományos fokozat: a mezőgazdasági tudomány doktora

Széchenyi professzori ösztöndíj juttatásának időpontja: 1998-2002

Eddigi oktatási tevékenység: 19 év folyamatos oktatás

Tantárgy előadó  növénytermesztéstani A, B és C tárgyak, PhD kurzusok

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

A Szent István Egyetem intézetigazgató egyetemi tanára.          Kutatási területe a búzatermesztés, ezen belül a tápanyag- és vízellátás, a növényvédelem, a bioreguláció, valamint a környezetvédelem növénytermesztési vonatkozásai. Eredményei hozzájárultak a búzatermesztés technológiájának, módszertanának továbbfejlesztéséhez, a környezetkímélő termesztési eljárások kidolgozásához. A tápanyagellátás, valamint a peszticidmaradványok fajtaspecifikus kutatása területén munkássága hiánypótló.  A klímaváltozás hatásait feltáró kutatási eredményei jelentősek. Kialakította a hazai angol nyelvű növénytermesztéstani oktatás tantárgyi feltételeit. Tankönyveit három hazai felsőoktatási intézményben, valamint az angliai Brinsbury College külföldi képzésében is használják. Kezdeményezője és alapító tagja az Alpok-Adria tudományos együttműködésnek. Összes publikációinak száma mintegy 300. Több könyvnek, egyetemi tankönyvnek és két szabadalomnak társszerzője, ill. szerzője. Dolgozatainak 369 citációja ismert, amelyekből 205-ször hivatkozzák tudományos folyóiratokban, illetve művekben.

 

Legfontosabb – 5 – az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó publikáció:

 

Jolánkai M. (1995): Crop Production. Printorg, Budapest

Jolánkai M. (2000): Fenntarthatóság a növénytermesztésben. SZIE-TEMPUS, Gödöllő

Jolánkai M. /Szerk./ (2001): Növénytermesztés I. A fontosabb gabonanövények termesztéstechnológiai összefoglalói. Jegyzet. SZIE, Gödöllő.

Jolánkai M. (2005): Precíziós termesztési rendszerek. In: Növénytermesztéstan. Szerk.: Antal J. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 156-162 pp

Jolánkai M. – Szabó M. (2005): Búza. In: Növénytermesztéstan. Szerk.: Antal J. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 183-204 pp

 

Az eddigi tudományos szakmai életmű szempontjából legfontosabb – 5 – publikáció

 

 

Jolánkai M. - Csete L. (1996): Sustainable agriculture - a key to less pollution. In: Environmental Pollution. Ed.: B. Nath et al. ECPR, Queen Mary & Westfield College, London, 85-91 pp.

Jolánkai M. - Szentpétery Zs. - Szalai T. (1997): Dimensions of sustainable land use systems.  Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 97. 2. 323-327 pp.

Jolánkai M. - Szentpétery Zs. - Szalai T.- Őrsi F. (1998): Az őszi búza (Triticum aestivum L.) minőségének és szermaradvány-tartalmának alakulása agrokémiai kezelésekben. Növénytermelés, 47. 1. 71-77 pp.

Jolánkai M. – Németh T. (2002): Precíziós növénytermesztés. (Crop responses induced by precision management techniques). Acta Agronomica Hungarica 50, Supplementum 173-178 pp.

Jolánkai M. – Máté A. – Nyárai H.F. (2005): The carbon cycle: a sink-source role of crop plants. Cereal Research Communications, 33.1. 13-17 pp.

 

Szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenység:

1990 óta tagja, 1999 óta harmadik ciklusban elnöke az MTA Növénytermesztési Szakbizottságának.  1989-től a Pannon Egyetem címzetes docense,  1993 óta pedig címzetes egyetemi tanára. 1981-ben lett tagja a Magyar Agrártudományi Egyesületnek, melynek egyúttal bejegyzett szakértője is. 1997-óta tagja az Agrokémia és Talajtan szerkesztőbizottságának. 2004-óta az MTA Elnökségének választott tagja.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

1985-ben lett az International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC) tagja. 1990  óta az European Association of Agricultural Economists (EAAE),  1992  óta az  European  Society for Agronomy (ESA), 1993-tól  pedig  az  International   Soil  Tillage  Research Organisation (ISTRO) tagja.