Önéletrajz

 

Személyi adatok:

            Név és születési dátum: Dr. Kassai Mária Katalin, 1960.03.25.

            E-mail cím, telefonszám: Kassai.Katalin@mkk.szie.hu 06 28/420200/1677

            Legmagasabb tudományos fokozat és annak tudományága: PhD, Növénytermesztési és Kertészeti tudományok

            Tudományos fokozat megszerzésének éve és intézménye: 2004, Szent István Egyetem

            Munkahely és beosztás: SZIE MKK NTTI, egyetemi adjunktus

 

Eddigi publikációk összes impakt faktora: 5,974

 

Szakképzettség: Vetőmag-gazdálkodási szakmérnök, (3521/1992); MBA (Master in Business and Administration), Politique Agricole et Rurale Européenne. Európai Unió regionális- és agrárpolitikai szakértő, (9/1999); Okleveles agrármérnök-mérnöktanár, (6/2005).

 

Tantárgy előadó

Előadást tart a Növénytermesztési technológiák (KÖM), Növénytermesztési alapismeretek (VGMNL), Növénytermesztési alapismeretek (VGMN), valamint az Élelmiszerfeldolgozás-minőség (GTK) tantárgyakban.

Tárgyfelelőse –előadója és gyakorlatvezetője - a Gyógynövények gyűjtése és felhasználása B-tárgynak, valamint a Gyógynövénytermesztés (levelező hallgatóknak meghirdetett) B-tárgynak.

Korábban a GTK hallgatóinak is vezetett növénytermesztéstan gyakorlatokat és tárgyfelelőse volt az időközben megszűntetett Drogismeret és minősítés B-tárgynak.

Gyakorlatvezető

Jelenleg gyakorlatokat vezet a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar hallgatóinak a Növénytermesztés I, Növénytermesztés II, és Növénytermesztés III, valamint a Növénytermesztéstan alapjai I, és a Növénytermesztéstan alapjai II. A-tantárgyakban.

Tárgyfelelőse –előadója és gyakorlatvezetője - a Gyógynövények gyűjtése és felhasználása B-tárgynak, valamint a Gyógynövénytermesztés (levelező hallgatóknak meghirdetett) B-tárgynak.

Korábban a GTK hallgatóinak is vezetett növénytermesztéstan gyakorlatokat és tárgyfelelőse volt az időközben megszűntetett Drogismeret és minősítés B-tárgynak.

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 

KUTATÁSI TÉMAKÖRÖK:

            1983-1988.     Szántóföldi növények termesztéstörténete.

                                   (Az eredmények régészeti ásatásokon előkerült növényi leletek feldolgozásán alapuló publikációkban kerültek bemutatásra.)

            1988-1992.     Növekedésszabályozó anyagok alkalmazása a gabonatermesztésben.

                                   (Eredmények összefoglalása szakmérnöki diplomadolgozatban, doktori értekezésben és szakfolyóiratokban megjelent publikációkban.)

            1994-              Vadontermő gyógynövények termesztésbe vonása lehetőségének vizsgálata. Gyógynövények minősége, minőségvizsgálati módszereinek fejlesztése.

                                   (Az eddigi eredmények bemutatása egyetemi diplomadolgozatban, konferencia előadásban.)

            1996-              Őszi búza termesztéstechnológiai elemeinek vizsgálata.

 

KONFERENCIA RÉSZVÉTEL:

            Seventh symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany Cambridge, April 1986.

            Kulturno-istorijsko drustvo Prolece na Cenejskim Salasima – PCESA IV. Naucni skup, Istorija Poljoprivrede, Salasa I Sela Tema Zito Cenej - Novi Sad, juni 1988.

            Integrált termesztés a szántóföldi kultúrákban (9) Budapest Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás. Budapest. 1993. március.

            Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Budapest, 1996. október 17-18.

MTA-AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő 2000. jan. 18-19.

Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár Müszaki Bizottsága, Szent István Egyetem, 2001. január 23-24.

            Növényvédelmi Tudományos Napok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2001. február 27-28.

            V. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija 2006. márc. 6-11.

 

2004-ben kidolgozta a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Vetőmag-gazdálkodási Szakirányú Továbbképzési Szakának előterjesztési anyagát, melynek alapján a 2004-2005-ös tanévben ez a szakirányú továbbképzés meghirdetésre került, és 2004 szeptemberében a képzés beindult.

            A Növénytermesztési Intézet munkatársaival közösen szerzője a növénytermesztéstani jegyzeteknek és a tankönyvnek is.

            Kutatómunkáját az intézetben folyó kutatásokhoz kapcsolódva végzi.

 

Legfontosabb – 5 – az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó publikáció:

Kassai M. K. (1992): Bioregulátorok alkalmazása az őszi búza vetőmagtermesztésében. Szakmérnöki diplomadolgozat, Gödöllő. 108p.

Kassai M. K. (1993): Bioregulátorok hatásának vizsgálata az őszi búza vetőmagtermesztésében. Doktori értekezés. Gödöllő. 182p.

Kassai M. K. (1999): La reglementation du marché des plantes oléagineuses et protéagineuses dans l’Union Européenne, Mémoire, Mastere politique agricole et régionale de l’Union Européenne, Gödöllő, Université des Sciences Agricoles de Gödöllő, 40 p.

K. Kassai – Z. Szentpétery – Z. Hegedűs – M. Jolánkai (2002): Specific Weed Tolerance of Wheat (Triricum aestivum L.) varietiesA Key to Non-chemical Weed Control. Agrokémia és talajtan, 51(2002)1-2. 219-222 p.

Kassai M. K. (2004): A őszi búza minőségének herbológiai tényezői. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő.

 

Az eddigi tudományos szakmai életmű szempontjából legfontosabb – 5 – publikáció

Máté A. - Kassai M. K. (1993): Növekedésszabályozó anyagok alkalmazása az őszi búza vetőmagtermesztésében. Növénytermelés 43. No5. 431-437.

Kassai M. K. (1994): Production of Leguminous Crops in Hungary.

Grain Legumes 5. 24-25.

Kassai M. K. – Szentpéteri Zs. – Hegedűs Z. – Jolánkai M. (2002): Fejtrágyázás hatása az őszi búza termésének mennyiségére és minőségére.

Növénytermelés 2002. 51. No. 1. 89-95.

Kassai, M. KSzentpétery, Z. – Hegedűs, Z. – Jolánkai, M. (2002): Specific Weed Tolerance of Wheat (Triticum aestivum L.) VarietiesA Key to Non-chemical Weed control.

Agrokémia és Talajtan 51. (2002) 1-2. 219-222.

Z. Hegedűs, Z. Szentpétery, K. Kassai and M. Jolánkai (2002): Protein and Wet Gluten Contents in Winter Wheat Grain Samples. Acta Agronomica Hungarica, 50(3), 383-387.

 

Teljes publikációs lista 2008-ig

Kassai M. Katalin - Takács I. (1985):Miből éltek a kunok? Élet és Tudomány 27. sz. 853-854pp.

Kassai M. K. (1987): Angeli Lambert, Bernátsky Jenő, Borbás Vince, Horn Miklós, Husz Béla biográfiája In. Magyar Agrártörténeti Életrajzok A-H. Szerk. Für Lajos - Pintér János. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Budapest. 866p.

Kassai M. K. (1988): Károly (Karl) Rezső, Kárpáti Zoltán, Kern Hermann, Kovács Antal, Kriesch János, Legány Ödön, Lengyel Géza, Miseta Vendel biográfiája In. Magyar Agrártörténeti Életrajzok I-P. Szerk. Für Lajos - Pintér János. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Budapest.796p.

Kassai M. K. (1988): Proizvodnja psenice, stare sorte psenice u madarskoj i vojvodini do prvog svetskog rata In. Istorija Poljoprivrede Salasa i sela Cenej - Novi Sad.17-25.

Kassai M. K. (1989): Rom Pál, Simonkai (Sinkovics) Lajos, Sipos Sándor, Somorjai Ferenc, Sőtér Kálmán, Szabó Zoltán, Zalka Zsigmond biográfiája In. Magyar Agrártörténeti Életrajzok R-ZS. Für Lajos - Pintér János. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Budapest. 701p.

Máté A. – Kassai M. K. (1990): The Effect of Bioregulators on Quality Characteristics of Winter Wheat Seeds. International Conference on Seed Testing and Production, Gödöllő 1990.

Kassai M. K. (1991): Recent Palaeoethnobotanical Research in Hungary.In New Light on Early Farming Recent Developments in Palaeoethnobotany. Ed. Jane Renfrew. Edinburgh University Press Edinburgh. 277-279pp.

Kassai M. K. (1992): Bioregulátorok alkalmazása az őszi búza vetőmagtermesztésében. Szakmérnöki diplomadolgozat, Gödöllő. 108p.

Máté A. - Kassai M. K. (1993): Növekedésszabályozó anyagok alkalmazása az őszi búza vetőmagtermesztésében. Növénytermelés 43. No5. 431-437.

Kassai M. K. - Tőkés G. (1993): Regulátor kezelések hatása az őszi búzára különböző fajták és tápanyagszintek mellett. In Integrált termesztés a szántóföldi kultúrákban. Budapest, Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás. 90-102pp.

Kassai M. K. (1993): Bioregulátorok hatásának vizsgálata az őszi búza vetőmagtermesztésében. Doktori értekezés. Gödöllő.182p.

Kassai M. K. (1994): Production of Leguminous Crops in Hungary. Grain Legumes 5. 24-25.

Kassai M. K. (1995): Mise au point de protocoles analytiques pour la qualité de plantes medicinales. Diplome d’ Etude Supérieures Universitaires. Université Paul Sabatier, Toulouse. 99p.

Kassai M. K. (1996): A Melilotus officinalis kumarintartalmának vizsgálata. Előadás: Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest.

Kassai M. K. (1999): La reglementation du marché des plantes oléagineuses et protéagineuses dans l’Union Européenne. Mémoire, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő. 40p.

Farkas I-né - Vincze M - Kassai M. K. (2000): Müvelés, talajállapot és gyomosodás összefüggései. MTA-AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő.

Jolánkai M. – Szentpétery Zs. – Birkás M. – Szalai T. – Máté A. – Gyuricza Cs. – Kassai M. K. - Farkas A. (2000): Agronomic impacts on wheat quality. Wheat in global environment 6 th International Wheat Conference, Budapest. (abstract) 148p.

Szentpétery Zs. - Hegedüs Z. - Kassai M. K. - Jolánkai M. (2001):Növényvédelmi kezelések hatása a búza terméseredményére és minőségére. Növényvédelmi Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kassai M. K. – Szentpéteri Zs. – Hegedűs Z. – Jolánkai M. (2001): Fejtrágyázás hatása az őszi búza termésének mennyiségére és minőségére. XLIII. Georgikon Napok, Vidékfejlesztés, Környezetgazdálkodás, Mezőgazdaság. Szerk. Palkovics M. VE. Georgikon 879-885.

Jolánkai M. – Máté A. – Hegedüs Z. – Kassai M. K. (2001): A gabonatermesztés és a terményminőség regionalitása Magyarországon. XLIII. Georgikon Napok, Vidékfejlesztés, Környezetgazdálkodás, Mezőgazdaság. Szerk. Palkovics M. VE. Georgikon 173-176.

Jolánkai M. – Máté A. – Hegedüs Z. – Kassai M. K. (2001): A termőtáj és a gabonaminőség összefüggései. Agrofórum 12/12. 5-7.

Farkas I-né - Vincze M. - Percze A. - Kassai M. K. (2001): A gyomszabályozás agrotechnikai lehetőségeinek vizsgálata gödöllői termőhelyen. MTA-AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő.

Szentpétery Zs. - Jolánkai M. - Kassai M. K. (2001): A gyomboritottság és a terméseredmény alakulása a búza késői gyomirtásának hatására. MTA-AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő.

Kassai M. K. – Szentpéteri Zs. – Hegedűs Z. – Jolánkai M. (2002): Fejtrágyázás hatása az őszi búza termésének mennyiségére és minőségére. Növénytermelés 2002. 51. No. 1. 89-95.

Kassai, M. KSzentpétery, Z. – Hegedűs, Z. – Jolánkai, M. (2002): Specific Weed Tolerance of Wheat (Triticum aestivum L.) VarietiesA Key to Non-chemical Weed control. Agrokémia és Talajtan 51. (2002) 1-2. 219-222.

Kassai M. K.Nyárai H. F. – Szentpétery Zs. – Jolánkai M. (2002): Termésmennyiség és minőség változása nitrogén fejtrágyázás hatására őszi búzában Innováció a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában, Szerk.: Jávor A. és Sárvári M., Debreceni Egyetem MG Kar, SZIE MKK. 21-26.

Szentpétery Zs. – Hegedűs Z. – Jolánkai M. – Kassai M. K. (2002): Agrotechnikai tényezők hatása az őszi búza termésmennyiségére és minőségére Innováció a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában, Szerk.: Jávor A. és Sárvári M., Debreceni Egyetem MG Kar, SZIE MKK. 37-42.

Szentpétery Zs. – Hegedűs Z. –– Kassai M. K. - Jolánkai M. (2002): Agrotechnikai tényezők hatása a búza terméseredményére, beltartalmára és a vegyszermaradványok alakulására. In: Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben. II. Növénytermesztési Tudományos Nap. Szerk. Pepó P. et. al. MTA Budapest, 349-354.

Szentpétery Zs. – Jolánkai M. – Hegedűs Z. - Kassai K. – Örsi F. – Sófalvy Zs. (2002): Agrotechnikai tényezők hatása az egészséges kenyérre. In: Az egészségmegőrzés és a prevenció. IX. Primer Prevenciós Fórum,, Budapest. 38 p.

Z. Hegedűs, Z. Szentpétery, K. Kassai and M. Jolánkai (2002): Protein and Wet Gluten Contents in Winter Wheat Grain Samples. Acta Agronomica Hungarica, 50(3), 383-387.

K. Kassai – Z. Szentpétery – Z. Hegedűs – M. Jolánkai (2002): Specific Weed Tolerance of Wheat (Triricum aestivum L.) varietiesA Key to Non-chemical Weed Control. Agrokémia és talajtan, 51(2002)1-2. 219-222 p.

Kassai M. K. (2005): Fehérvirágú somkóró In. Növénytermesztéstan 2. Szerk. Antal József, 414-419 p.

M. K. Kassai – F. H. Nyárai – M. Jolánkai – Z. Szentpétery (2006): Investigating nutritional relationship among weedness, yield and quality of winter wheat. Cereal Research Communications, Proceedings of the V. Alps-Adria Scientific Workshop, Opatija, Croatia, 6-11 March, 2006. p. 533-536.

M. Katalin Kassai – Ferenc H. Nyárai – Helga Klupács – Ákos Tarnawa (2007): Sustainability and Weediness at Winter Wheat Production. Cereal Research Communications, Proceedings of the VI. Alps-Adria Scientific Workshop, Obervellach, Austria, 2007. p. 585-588.

M. Katalin Kassai – Ferenc H. Nyárai – Szilvia Hídvégi (2008): Water Supply, Yield and Quality of Winter Wheat on Chernozem Brown Forest Soil. Cereal Research Communications, Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, 2008. p. 883-886.

Szilvia Hídvégi – Katalin Mária Kassai – Andrea Ambrus – Szilvia Surányi – Erzsébet Hajdú (2008): Production Site Impacts on Soybean Quality Performance. Cereal Research Communications, Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, 2008. p. 1527-1530.

Ákos Tarnawa – Helga KlupácsKatalin Kassai – Zsolt Szentpétery (2008): Crop Year x Crop Site Interaction for Weediness of Winter Wheat. Cereal Research Communications, Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, 2008. p. 875-878.