SZAKMAI-TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

 

 

Személyi adatok:

Név:                                       Dr. Máté András

Születési hely és idő:              Gödöllő, 1945, április 26.

Anyja neve:                            Benkó Julianna

Családi állapota:                   Nős, felesége: Kalocsai Judit (1948), óvónő

                                               Gyermeke: Balázs (1974)

Lakcíme:                                2100. Gödöllő, Ibolya u. 18.

Munkahelye és beosztása:      Szent István Egyetem, Gödöllő, Növénytermesztési Intézet

                                               Növénytermesztéstani Tanszék,

                                               egyetemi docens, tanszékvezető

 

Iskolai végzettség, képzettség:

            1960. szeptember – 1964. június

                        Kvassay Jenő Híd- Vízműépítő Technikum, Budapest

                        Középiskolai érettségi – eredménye: jeles

 

            1966. szeptember – 1970. december

                        Agrártudományi Egyetem, Gödöllő

                        Mezőgazdaságtudományi Kar,

                        Okleveles agrármérnök,

                        oklevél száma: 234/1970. minősítése: jó

 

            1971. szeptember – 1973. május

                        Agrártudományi Egyetem, Gödöllő

                        Mezőgazdaságtudományi Kar,

                        Vetőmaggazdálkodási szakmérnök,

                        oklevél száma: 1750/1973. minősítése: kitűnő

 

            1974. június 21.

                        Agrártudományi Egyetem, Gödöllő,

                        Mezőgazdaságtudományi Kar, Doktori oklevél

                        Mezőgazdaságtudományi doktor, oklevél száma: 1096.

                        minősítése: Summa cum laude

 

            1985. január 21.

                        A Tudományos Minősítő Bizottság döntése:

                        mezőgazdasági tudomány kandidátusa, oklevél száma: 10419.

 

 


 

 

 

Szakmai, felsőoktatási és tudományos tevékenység

 

 

 

Munkahelyek, beosztások:

            1971. január 1.

            Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar,

            (majd Szent István Egyetem, Gödöllő, Mezőgazdaság- és Környezettudományi

            Kar) Növénytermesztési Intézet, Növénytermesztéstani Tanszék

            1971-1972. gyakornok

            1972-1973. tanszéki mérnök

            1973-1979. tanársegéd

            1979-1981. aspiráns

            1981-1985. egyetemi adjunktus

            1985-          egyetemi docens

 

 

 

Kiegészítő munkahelyi megbízatások:

            1983-tól          Vetőmaggazdálkodási Szak, Szakvezető

            1983-1987.     GATE Mg.tud. Kar TDK Elnöke

1983-1990.     GATE Oktatási Bizottság Tagja

            1990-től          Tanszékvezető

            1993-1999.     Dékánhelyettes

            1993-1990.     GATE Mg.tud. Kar Dékáni Tanács Tagja

            1994-1999.     GATE Tudományos Továbbképzés (Ph.D.) Növénytudományi

                                   Szakbizottság Titkára

            1993-2001.     Szakirányvezető

            1995-2005.     Növénytermesztési Tanüzem Igazgatója

            1996-1999.     Kari Költségvetési Bizottság Elnöke

            2001-2003.     SZIE Oktatási Bizottság Tagja

            2001-              Opciófelelős (Növénytermesztés, Kertészet Szak)

 

 

 

Fontosabb hazai tudományos szervezetekben való részvétel.

 

 

MTA Növénytermesztési Bizottsága                            tag: 1993-tól

MTA Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottság         tag: 2005-től

Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség (ICID)

            Magyar Nemzeti Bizottsága                             tag: 2005-től

Veszprémi Egyetem Doktori Bizottsága                                   tag: 2003-tól

SZIE Doktori Bizottsága Növénytudományi Szakbizottság

                                                                                              titkár: 1996-2002

            Alps-Adria Scientific Workshop Proceedens

                                               Szerkesztő Bizottság                            tag: 2002-től

            Agrárágazat Mezőgazdasági Havilap

                                               Szerkesztő Bizottság                            tag: 2004-től

            Szent István Egyetem – Slovenská Polnohospodárska

                        Univerzita V Nitre. Kétoldalú együttműködés

                                                                                                          témavezetője: 1999-től