Önéletrajz

 

 

Személyes adatok

Név: Tarnawa Ákos

Születési hely, idő: Budapest, 1981. május 7.

e-mail: tarnawa.akos@mkk.szie.hu

 

Munkahely

2010. május 1-től egyetemi tanársegéd a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet Növénytermesztéstani Osztályán (http://www.mkk.szie.hu/dep/nttt/nttt.htm)

2008. szeptember 1. - 2010. április 30. – tanszéki mérnök a SZIE NTTI-n

 

Munkahelyi cím: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1., NTTI

Munkahelyi telefon: 06-28/522-000, 1676-os mellék

 

Tanulmányok

2007-től – Szent István Egyetem, Gödöllő

        Növényvédelmi Szakmérnök hallgató

 

2005-2008 – Szent István Egyetem, Gödöllő – Növénytudományi Doktori Iskola

        nappali tagozatos, állami ösztöndíjas PhD hallgató

 

1999-2004. – Szent István Egyetem, Gödöllő

        Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, okleveles agrármérnök szak

        speciális szakirányú képesítés: növénytermesztés, vadgazdálkodás, halgazdálkodás

        diplomamunkám címe: A mezeinyúl populációdinamikája

        diploma éve: 2004, eredménye: jó

 

2000-2002. – Szent István Egyetem, Gödöllő

        Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

        francia szakfordítói képzés

 

1993-1999. – Szent István Gimnázium, Budapest

 

Tudományos tevékenység

2003. november 26.: TDK konferencián III. helyezést értem el a Hal- és vadgazdálkodási szekció ülésén

2005. március 31- április 2.: részvétel a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Agrártudományi Szekció, Szarvas

2006. március 6-11.: részvétel az V. Alpok-Adria Konferencián, Opátija, Horvátország

2006. szerkesztőként közreműködtem a Cereal Research Communications folyóirat vol. 34 No. 1 számában

2007. április 30-május 5.: részvétel a VI. Alpok-Adria Konferencián, Obervellach, Ausztria

2007. szerkesztőként és lektorként közreműködtem a Cereal Researh Communication folyóirat vol. 35. No. 2. számában

2007. november 13.: előadás az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának Élelmiszerfehérje-kémiai Munkabizottságának ülésén, előadásom címe: Az évjárat hatása a búza mennyiségi és minőségi paramétereire, valamint gyomosodási viszonyaira

2007. március 29-31.: részvétel az MTA IV. Növénytermesztési Tudományos Napon, Mosonmagyaróvár

2007. november 22-23.: részvétel az MTA Földminőség, földértékelés és földhasználati információ című országos konferencián, Keszthely

2008. április 28- május 1.: részvétel a VII. Alpok-Adria Konferencián, Stara Lesna, Szlovákia

2008. szerkesztőként és lektorként közreműködtem a Cereal Researh Communication folyóirat vol. 36. Supplement számában

2009 április 27- május 2.: részvétel a VIII. Alpok-Adria Konferencián, Neum, Bosznia-Hercegovina

2009-es szerkesztőként közreműködtem a Cereal Researh Communication folyóirat vol. 37. Supplement számában

2009. szeptember 7-11.: részvétel az Impact of Climate Change on Crop Prouction című szimpóziumon, Martonvásár

 

Oktatás:

Az alábbi tárgyak keretében tartottam gyakorlatokat és előadásokat:

        Növénytermesztés I. – okleveles agrármérnök képzés

        Növénytermesztés II. - okleveles agrármérnök képzés

        Növénytermesztés III. - okleveles agrármérnök képzés

        Növénytermesztési alapismeretek – vadgazda mérnök BSc képzés

        Növénytermesztési technológiák – környezetmérnök BSc képzés

        Takarmánynövények termesztése – állattenyésztő mérnök BSc képzés

        Növénytermesztéstani alapismeretek – kertészmérnök BSc képzés

        Növénytermesztéstan II. – mezőgazdasági mérnök BSc képzés

 

Kutatás:

Önálló kutatási témák:

A mezeinyúl populációdinamikája

Az agroökológiai környezet és a mezeinyúl populáció kölcsönhatása

 

Résztvevőként érintett kutatási témák:

Az évjárat és az agrotechnika hatása a búza sütőipari minőségére

Az évjárat és az agrotechnika hatása a búza gyomviszonyaira

Az évjárat és az agrotechnika hatása a búza termésmennyiségére

Az évjárat és az agrotechnika hatása a kukoricából nyerhető bioetanol mennyiségére

A klímaváltozásra adható válaszok a növénytermesztés területén

Üvegház hatású gázok kibocsátásának mértéke a növénytermesztésben

Szója termesztéstechnológia hatása a termés mennyiségére és minőségére

Az évjárat és az agrotechnika hatása a búza termésében mérhető mikotoxin, és szermaradék mennyiségére

 

Nyelvtudás

Francia: Középfokú Állami Nyelvvizsga, „C” típusú, szakmai

Angol: Középfokú Állami Nyelvvizsga, „C” típusú, szakmai

 

Egyéb ismeretek

Felhasználói szintű számítógép-kezelési ismeretek

„B” kategóriás jogosítvány

Horgászmester-tógazdai képesítés

Alapvető ismeretek a táj- és talajvédelmi feladatok ellátásának tárgykörében (A vidéki környezet és táj védelmét biztosító gazdálkodás gyakorlata című felnőttképzési program elvégzése)

Sikeres vizsga víziállat-egészségügyi szakértői tanfolyamon

Sikeres vizsga a Husquarna Magyarország Kft (Gardena) által szervezett öntözéstechnikai képzésen

 

Érdeklődés

Olvasás – első sorban filozófiai és gazdasági művek

Floorball – eddigi legjobb eredmények:

4. helyezés a 2002-es göteborg-i Egyetemi és Főiskolai Világbajnokságon

Magyar bajnok, 2000

Magyar kupa, legjobb kapus, 1999

Túrázás – az országos Kék-túra útvonala mentén

Akvarisztika

 

Kutatás

 

 

Az apróvad agroökológiai szerepével kapcsolatos anyagokhoz IDE kattintva juthat.

A 2007. november 22-23-i konferenciával kapcsolatos anyagokhoz IDE kattintva juthat.

A 2010-es Alpok-Adria konferenciához kiegészítő anyagok ITT érhetőek el.

 

Publikációk

 

Cikkek:

 

Ákos Tarnawa – Helga Klupács – Katalin Kassai – Zsolt Szentpétery 2008. Crop year × crop site interaction for weediness of winter wheat. Cereal Researh Communication Vol. 36. Supplement. pp 875-878

Tarnawa Ákos: Apróvadas vadföldek a gyakorlatban. Agro Napló XII. évfolyam - 2008/01

Tarnawa Ákos: Az apróvad helye és szerepe az agroökológiai rendszerekben. Acta Agronomica Óváriensis Volume 49. Number 2. 2007

Tarnawa Ákos-Ambrus Andrea-Klupács Helga: Vadföldgazdálkodás, mint a kedvezőtlen termőhelyi foltok ésszerű hasznosítása (153-158. oldal) In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ (Keszthely-Budapest 2007.) MTA-TAKI

Tarnawa Á. – Klupács H.: 2006. A vadföldgazdálkodás és a búzatermesztés – Mag kutatás, fejlesztés és környezet (in press)

Tarnawa Á. - Klupács H. – Jolánkai M.: 2006. A búzatermesztés és a vadföldgazdálkodás - Agroinform 15.5.8.

Ákos Tarnawa – Helga Klupács: 2006. Element and energy transport model for an agricultural site. - Cereal Research Communications, Vol. 34 No. 1 pp 85-89

Ákos Tarnawa – Katalin M. Kassai – András Máté – Zsolt Szentpétery: Precipitation And Temperature Stress Impacting Weed-Crop Coenology Performance. Cereal Research Communications Vol. 37, 2009, Suppl. pp 149-152

Tarnawa Ákos: Biotikus és abiotikus stressz. Agrokémia És Talajtan vol. 58 no. 1 (2009), pp. 175-178

Á. Tarnawa, H. Klupács, M. Jolánkai: Effect of some elements of agro-ecosystems on the population dynamics of european brown hare (Lepus europaeus PALLAS, 1778). – Acta Agronomica Hungarica, In press, 2009

Ákos Tarnawa – Helga Klupács – Márton Jolánkai: The Effect Of Environmental Factors On The Population Dynamics Of European Brown Hare (Lepus europaeus PALLAS, 1778). – In press, 2009

Tarnawa Ákos, Klupács Helga, Balla István, Szentpétery Zsolt, Kassai M. Katalin, Nyárai Horváth Ferenc, Jolánkai Márton: Az időjárás egyes faktorainak hatása a főbb szántóföldi növények termésstabilitására. – In press, 2009

 

 

Helga Klupács - Ákos Tarnawa - Zsolt Szentpétery - Andrea Ambrus-Márton Jolánkai 2008. Agronomic effects on production and quality of wheat seed. Cereal Researh Communication Vol. 36. Supplement. pp 871-874

Márton Jolánkai – Ferenc H. Nyárai – Ákos Tarnawa – Helga Klupács –Ildikó Farkas 2008. Plant and soil interrelations. Cereal Researh Communication Vol. 36. Supplement. pp 7-10

Petra Varró - Ákos Tarnawa - Ildikó Világi - Ilona Banczerowski-Pelyhe 2007: Tolerable pesticide contamination in food - motility changes of rat ileum as a new biomarker of toxicity testing. Cereal Researh Communication Vol. 35. No. 2. pp 1281-1284

Szentpétery Zsolt – Klupács Helga – Tarnawa Ákos – Jolánkai Márton : Késõi posztemergens gyomirtás hatása az õszi búza termésére. Acta Agronomica Óváriensis Volume 49. Number 2. 2007

M. Katalin Kassai-Ferenc H. Nyárai-Helga Klupács-Ákos Tarnawa 2007. Sustainability and weediness at winter wheat production. Cereal Researh Communication Vol. 35. No. 2. pp 585-588

Helga Klupács-Ákos Tarnawa 2007. Phosphorus and Potassium utilization in a winter wheat nutrition experiment. Cereal Researh Communication, Vol. 35. No. 2. pp 625-628

Jolánkai Márton – Szentpétery Zsolt – Tarnawa Ákos: 2006. Klimatikus tényezők hatása a Diabrotika virgifera virgifera Le Conte terjedésére. XVI. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2006. január 26-27., Keszthely, pp 37-40

Zs. Szentpétery – Cs. Kleinheincz – A. Tarnawa – M. Jolánkai: 2006. Herbicide residues’ changes in wheat samples in late weed control. – Acta Alimentaria, Vol. 35 No. 1 pp 25-31

Jolánkai Márton – Kovacevic, Vlado – Tarnawa Ákos – Szentpétery Zsolt: A csapadék és a hőmérséklet hatása a gyomosodásra tartamkísérletben. XIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2009. február 4-6., Keszthely, pp 82-85

Helga Klupács, Ákos Tarnawa, Zsolt Szentpétery, Andrea Ambrus, Márton Jolánkai 2008: Agronomic effects on production and quality of wheat seed. In: Proceedings of the III. International Scientific Conference of PhD. Students (the 28th November 2008 at SUA in Nitra) 213-216. pp.

Ildikó Farkas, Ákos Tarnawa, Ferenc H. Nyárai, Márton Jolánkai: Energy conversion of plant products, In press, 2009

 

Kiadványok, jelentések:

 

Energetikai növénytermesztés környezet- és talajvédelmi aspektusai, MTA-SZIE Agronómiai Kutatócsoport, Gödöllő, AKAPRINT kiadó, Budapest, 2009

Jolánkai Márton – Tarnawa Ákos: 2008 értékelése a növénytermesztés szempontjából, OMSZ kiadvány

 

Könyvrészlet:

 

Jolánkai M. – Nyárai H.F. – Tarnawa Á. – Klupács H. – Farkas I. (2009): Plant and soil interrelations, Chapter 3. In: Advanced soil science – Theory and practice. Eds.: Marton L. – Németh T. – Tamás J. European Commission - Tempus, RISSAC, Budapest. 139-142 pp.

 

Poszterek:

 

V. Alpok-Adria Konferencián, 2006. március 6-11., Opátija, Horvátország
Ákos Tarnawa – Helga Klupács: Element and energy transport model for an agricultural site

VI. Alpok-Adria Konferencián, 2007. április 30-május 5., Obervellach, Ausztria
Petra VARRÓ - Ákos Tarnawa - Ildikó Világi - Ilona Banczerowski-Pelyhe: Tolerable pesticide contamination in food - motility changes of rat ileum as a new biomarker of toxicity testing

VII. Alpok-Adria Konferencia, 2008. április 28- május 1., Stara Lesna, Szlovákia
Ákos Tarnawa – Helga Klupács – Katalin Kassai – Zsolt Szentpétery: Crop year × crop site interaction for weediness of winter wheat

VIII. Alpok-Adria Konferencia, 2009 április 27- május 2., Neum, Bosznia-Hercegovina
Ákos Tarnawa – Katalin M. Kassai – András Máté – Zsolt Szentpétery: Precipitation and temperature stress impacting weed-crop coenology performance

MTA IV. Növénytermesztési Tudományos Nap, 2007. március 29-31., Mosonmagyaróvár
Tarnawa Ákos – Klupács Helga – Dávid Zoltán: Az apróvad helye és szerepe az agroökológiai rendszerekben

MTA Földminőség, földértékelés és földhasználati információ című országos konferencia,
2007. november 22-23., Keszthely
Tarnawa Ákos - Ambrus Andrea - Klupács Helga: Vadföldgazdálkodás, mint a kedvezőtlen termőhelyi foltok ésszerű hasznosítása

 

Előadások:

 

2007. november 13.: előadás az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának Élelmiszerfehérje-kémiai Munkabizottságának ülésén, előadásom címe: Az évjárat hatása a búza mennyiségi és minőségi paramétereire, valamint gyomosodási viszonyaira.

 

Nem tudományos cikk:

 

A gödöllői Egyetem története – évszámokban
az 1958-ban végzett évfolyam aranydiploma osztójára összeállította: Tarnawa Ákos